اخبار و تازه ها
  • دسترسی مجدد به پایگاه اطلاعاتی OVID
    با پیگیری های انجام شده دسترسی به بانک اطلاعاتی OVID از ابتدای اردیبهشت سال ۱۳۹۱ مجدداً برای دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و واحد های تابعه برقرار گردید
  • دسترسی به مجموعه MDConsult
    به اطلاع کلیه اعضا محترم هیت علمی ودانشجویان و همکاران محترم می رساند دسترسی به مجموعه MDConsult برای کتابخانه دیجیتالی دانشگاه فراهم شده است.
  • همکاری در طرح های تحقیقاتی دانشگاه
    به اطلاع کلیه فارغ التحصیلان کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری می رساند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه طبق جدول ذیل از متقاضیان واجدشرایط در طرح های تحقیقاتی همکار پژوهشی می پذیرد
آخرین مقالات چاپ شده در نشریات دانشگاه